Bærekraftprisen: Haugaland Kraft
hklogo.JPG

Tips til presentasjon:

Presenter bedriften deres. Hva er det som gjør den bærekraftig? Hvilke bærekraftsmål har dere hatt fokus på? Hvordan har deres produkt/tjeneste bidratt til å nå disse målene?

Husk at filnavnet må være slik: «Konkuransekategori_NavnEB_Skole»

«Bærekraftprisen»

Juryen legger vekt på følgende:

-Tjener elevbedriften penger, samtidig som den bidrar positivt til samfunnet og miljøet?

-Fokuserer elevbedriften på et eller flere av FNs bærekraftsmål.

bærekraftsmålene.png