Beste logo

Tips til presentasjon:

Fortell om logoen deres. Hvorfor ble den slik? Hvor har dere brukt den? Hva synes dere er bra med den?

Husk at filnavnet må være slik: «Konkuransekategori_NavnEB_Skole»

"Beste logo"

Juryen legger vekt på følgende:

- Logoen skal ha en kobling til bedriftens virksomhet

- Logoen egner seg til forstørring og forminsking

- Logoen fungerer både i sort/hvitt og farger

- Logoens evne til å formidle / generelt inntrykk av logo