Samfunnssentralens pris for sosialt entreprenørskap
Samfunnssentralen_logo_liggende_ORIG.png

Tips til presentasjon:

Presenter bedriften deres. Hvilket sosialt problem/utfordring har dere tatt tak i? Hvilket mål har dere satt dere? Hvem har fått det bedre? Hvordan har dere tatt sosialt entreprenørskap også inn i egen bedrift?

Husk at filnavnet må være slik: «Konkuransekategori_NavnEB_Skole»

"Beste sosiale entreprenør"

Juryen legger vekt på følgende:

- Bedriften tar bevisst tak i et sosialt samfunnsproblem lokalt, nasjonalt eller internasjonalt

- Bedriften jobber for at målgruppen får det bedre innen trivsel, helse, trygghet og/ eller sikkerhet

- Bedriften arbeider forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og/ eller samfunnsbyggende

- Bedriften har fokus på sosiale resultater, men er også økonomisk og miljømessig bærekraftig (Kan knyttes til FNs bærekraftsmål)

- Bedriften har god arbeidsfordeling, samarbeid og alle tar initiativ.