Beste Ungdomsbedrift

Vinner representerer Rogaland under NM for UB

Juryen møter bedriften på 4 «arenaer»:

Arena nr. 1: Delårsrapport/forretningsplan/forretningsmodell (alle)
Arena nr. 2: Presentasjon foran jury (alle)
Arena nr. 3: Salgssamtale (for utvalgte UB’er)
Arena nr. 4: Panelintervju (for utvalgte UB’er )

Vurderingskriterier
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften. Juryen vurderer ungdomsbedriften på bakgrunn av fem vurderingskriterier (se under). Vurderingskriteriene vektes likt. Etter at juryen har «møtt» ungdomsbedriften på de fire arenaene, skal juryen ha fått informasjon som dekker alle fem vurderingskriterier.


Verdiskaping (vektes 20%)

 •  Elevene kan reflektere over hvordan ungdomsbedriften bidrar til verdiskaping i en sosial, kulturell og/eller økonomisk sammenheng.

 • Elevene kan vurdere om det er et behov i markedet for deres produkt.

 • Elevene har god oversikt over regnskapet i ungdomsbedriften og har forståelse av hvordan ungdomsbedriften kan bli lønnsom.

 • Elevene har forståelse for hvordan ungdomsbedriften kan bidra til bærekraftig utvikling.

Erfaringslæring (vektes 20%)

 • Elevene viser kunnskap om og forståelse for hvordan en ungdomsbedrift fungerer.

 • Elevene kan reflektere over egne erfaringer og vise hva de har lært.

 • Elevene kan ta stilling til etiske problemstillinger i arbeidet med Ungdomsbedrift.
   

Kreativitet og innovasjon (vektes 20%)

 • Elevene har kunnskap om kreativitets- og innovasjonsprosesser i arbeidet med Ungdomsbedrift.

 • Elevene kan kommunisere med ulike virkemidler hva som er innovativt/nyskapende ved deres produkt, bedrift, forretningsmodell, markedsføring etc.

 • Elevene kan forklare hva som gjør at ungdomsbedriften skiller seg ut i markedet.
   

Samarbeid (vektes 20%)

 • Elevene har erfaring med å jobbe i et team og bevissthet om hvordan medarbeidernes kompetanse, motivasjon og innsats påvirker ungdomsbedriftens resultater.

 • Elevene utviser stolthet og engasjement for egen ungdomsbedrift.

 • Elevene har erfaring med å samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv, og kan trekke inn nettverk (eks. fagpersoner, mentorer) for å løse oppgaver i ungdomsbedriften.
   

Tverrfaglig arbeid (vektes 20%)

 • Elevene har erfaring med å benytte kunnskap fra flere fagområder.

 • Elevene kan reflektere over verdien av ulik fagkunnskap gjennom arbeidet med ungdomsbedrift.

Presentasjon foran jury

Her kan det skje endringer*

Presentasjonene foregår i møterom Jæren i 2. etg i Forum Expo og skal maksimalt vare i 4 minutter.

Møt opp minst 5-10 minutter før tiden.

Presentasjonen må være forhåndssendt til jan.erik@ue.no innen 2. mars.

Vi gjør oppmerksom på at presentasjonen er åpen for tilhørere.