HMS-rutiner for Fylkesmesterskapet 2020
Ina Therese Nornes Lindvik
Mobil: +47 413 20 539
HMS ansvarlig må alltid varsles ved hendelser
HMS-ansvarlig på Fylkesmesterskapet 2020 er:
Presse/jury: Maria Aasbø, tlf. +47 905 65 978
Foto: Tormod Leikvoll tlf. +47 905 71 070
Alvorlige personskader:
 • Ring lege/ambulanse telefon 113

 • Ta ledelsen

 • Sikre skadested (pass på at ikke flere personer blir skadet)

 • Gi førstehjelp

 • Varsle vertskap eller tlf. 51 59 81 59

 

Brann:
 • Trykk inn nærmeste brannalarm og ring brannvesenet 110

 • Ta ledelsen

 • Sikre skadested (evakuer slik at personer ikke blir skadet)

 • Starte slukking

 • Varsle vertskap eller tlf. 51 59 81 59

Slåsskamp/uro:
 • Ring politiet telefon 112

 • Ta ledelsen

 • Sikre skadested (skjerm publikum)

 • Varsle vertskap eller tlf. 51 59 81 59

Andre hendelser / Mindre personskader /Mistanke om tyveri:

Kontakt vårt vertskap eller vår resepsjon

 

RUH - Rapport om uønsket hendelse: 

Gjøres enkelt på www.forumruh.no 

Rutiner i forbindelse med koronavirus: