Jurykriterier

Beste logo

Juryen legger vekt på følgende:

- Logoen skal ha en kobling til bedriftens virksomhet

- Om logoen egner seg til forstørring og forminsking

- Om logoen fungerer både i sort/hvitt og farger

- Logoens evne til å formidle / generelt inntrykk av logo

«Bærekraftprisen»

Juryen legger vekt på følgende:

-Tjener elevbedriften penger, samtidig som den bidrar positivt til samfunnet og miljøet?

-Fokuserer elevbedriften på et eller flere av FNs bærekraftsmål.

Beste sosiale entreprenør

Juryen legger vekt på følgende:

- Bedriften tar bevisst tak i et sosialt samfunnsproblem lokalt, nasjonalt eller internasjonalt

- Bedriften jobber for at målgruppen får det bedre innen trivsel, helse, trygghet og/ eller sikkerhet

- Bedriften arbeider forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og/ eller samfunnsbyggende

- Bedriften har fokus på sosiale resultater, men er også økonomisk og miljømessig bærekraftig (Kan knyttes til FNs bærekraftsmål)

- Bedriften har god arbeidsfordeling, samarbeid og alle tar initiativ.

 Beste kreative bedrift

Juryen legger vekt på følgende:

- Bedriften skal vise at de har vært spesielt kreative innenfor produkt/tjeneste, salg eller markedsføring.

- Bedriftene som deltar i denne kategorien skal på forhånd beskrive hvordan de skiller seg ut og på hvilket område.

Beste produkt

Juryen legger vekt på følgende:

- Presentasjon av bedriften i helhet

- Produktkunnskap

- Evne til å skape begeistring for produktet eller tjenesten

- Salg av produkt og har bedriften tenkt på målgruppa

 

 

Beste Elevbedrift

Juryen legger vekt på følgende:

- I hvilken grad det er behov for produktet / tjenesten

- I hvilken grad produktet / tjenesten er nyskapende

- I hvilken grad ideen er egenprodusert

- I hvilken grad bedriften har gjort nytte av omgivelser og nettverk
 

bærekraftsmålene.png
beste produkt.png