Info om utstillingene
I år får elevene to konferansebord om de vil- de må hente dem selv på tralle.  De er 120cm x 40cm. Her gjelder det å være kreativ. Om de ikke vil ha bord, er det ingen problem. 2x2 m kan de rigge til stand, de som har spesialutstyr som er større, send ina en mail på ina@ue.no

Alt annet utstyr må elevbedriftene ha med selv. Det er helt opp til bedriftene å utforme standen slik de ønsker at den skal fremstå, men et tips er at produktet / tjenesten de selger må komme godt frem.

Elevbedriftene må rydde / ta med seg alt medbrakt materiell og utstyr som de i utgangspunktet hadde med seg. Bordene skal være i samme stand når de går som når de kom. Det er selvsagt anledning til å kaste papir m.m. som en ikke ønsker å ta med tilbake.

 
 
Alle bedriftene får tildelt en bås med ca. 6 kvm gulvflate. Se bilde og grafisk fremstilling under. Merk at alle mål er ca-mål. Dere må ta høyde for at målene ikke stemmer helt.
OBS! Alle veggene er sorte eller grå i farge og satt i rammer av grå aluminiumsstenger. Det er ingen tverrstag på toppen. Alle veggene montert 90 grader på hverandre. Alle veggene består av 2 plater a ca 1. m som er festet sammen med en aluminumsstang.
Dersom bedriften ikke trenger så stor plass og heller ønsker seg en enkel vegg i bakkant kan dere gi oss beskjed om dette i skjemaet for utstillerinformasjon. Vi har begrenset med slike båser da de er posisjonert i begynnelsen/enden av utstillingsrekkene. Gulvareal ca 4 kvm. Se bilde og grafisk fremstilling under.