INFO OM KONKURRANSER

Alle deltagende elevbedrifter deltar i "Beste utstilling", "Beste salgsteam", "Beste logo", "Bærekraftprisen", «Beste sosiale entreprenør»

Når det gjelder kategoriene "Kreativitetsprisen" og "Beste Elevbedrift", må elevene levere inn en kort beskrivelse pr. mail i forkant, om de ønsker å delta.

 

Alt materiell sendes til  ina@ue.no   innen 25. mars.- husk å merk bedrift og skole

På regionmessen 2020 kan dere delta i følgende konkurranser:

1. Beste utstilling

Juryen legger vekt på følgende:

- I hvilken grad utstillingen fremstår helhetlig

- Utstillingens estetiske utforming

- Utstillingen som informasjonskilde

- Utstillingen i forhold til bedriftens virksomhet

2. Beste salgsteam

Juryen legger vekt på følgende:

- Presentasjonsteknikk og salgsteknikk hos utstillerne

- Produktkunnskapen til utstillerne

- Evne til å skape begeistring for produktet eller tjenesten 

- Lagånd / team spirit 

 

3. Beste logo

Juryen legger vekt på følgende:

- Logoen skal ha en kobling til bedriftens virksomhet

- Om logoen egner seg til forstørring og forminsking

- Om logoen fungerer både i sort/hvitt og farger

- Logoens evne til å formidle / generelt inntrykk av logo

4."Bærekraftprisen

-Tjener elevbedriften penger, samtidig som den bidrar positivt til samfunnet og miljøet?

-Fokuserer elevbedriften på et eller flere av FNs bærekraftsmål

 

5. Beste sosiale entreprenør

- Bedriften tar bevisst tak i et sosialt samfunnsproblem lokalt, nasjonalt eller internasjonalt

- Bedriften jobber for at målgruppen får det bedre innen trivsel, helse, trygghet og/ eller      sikkerhet

- Bedriften arbeider forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og/ eller samfunnsbyggende

- Bedriften har fokus på sosiale resultater, men er også økonomisk og miljømessig bærekraftig (Kan knyttes til FNs bærekraftsmål)

- Bedriften har en tydelig lagånd når det gjelder arbeidsfordeling, samarbeid og initiativ.

6. Beste kreative bedrift

Bedriften skal vise at de har vært spesielt kreative innenfor produkt/tjeneste, salg eller markedsføring.

Bedriftene som deltar i denne kategorien skal på forhånd beskrive hvordan de skiller seg ut og på hvilket område. Beskrivelsen sendes inn på eget ark til

ina@ue.no innen 25.mars.- husk å merk bedrift og skole.  

 

7. Beste Elevbedrift

Juryen legger vekt på følgende:

- I hvilken grad det er behov for produktet / tjenesten

- I hvilken grad produktet / tjenesten er nyskapende

- I hvilken grad ideen er egenprodusert

- I hvilken grad bedriften har gjort nytte av omgivelser og nettverk